Om Eva Lagerheim

Eva Lagerheim Eva Lagerheim

Eva har lång erfarenhet av röstundervisning. Hon började på 1980-talet med röstverkstäder i Frankie Armstrongs anda. Senare har hon utbildat sig till logonom vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)1991-1993 och 1994-1995. I sitt arbete är hon speciellt inriktad på uttrycket och framförandet. Hon har också särskilt intresserat sig för metrik och verslära. Under många år var hon anställd som röstpedagog vid Stockholms stadsteater och arbetar nu bl.a. med ensemblen vid Dockteatern Tittut. Hon framträder också själv som sångerska i kabaré- och visprogram.Kurspresentation
Vi lär känna röstens anatomi och fysiologi. Vi övar andning, röst och artikulation i sång och tal.
Vi tränar på att rikta rösten och att hitta teknik för att få den att bära ut.
Vi arbetar med att hitta en naturlig trovärdighet i framförandet av olika texter.
Kursen innehåller även en del verslära, bl.a. träning i blankvers med textexempel.

 

Länkar till hemsidor