Om Sofia Rönnegård

Sofia Rönnegård Sofia Rönnegård

Sofia Rönnegård, född 1974, är skådespelerska utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm              1994-1998. Sofia varvar TV, film och teater. Det senaste året har Sofia medverkat i bl.a. filmerna Sune i Grekland, Skuggor över Valleby och Små citroner gula. Hon har arbetat som skådespelare på bl.a. Uppsala Stadsteater, Länsteatern i Örebro, Teater Västernorrland, Dramaten och Norrbottensteatern. Sofia är även verksam som dramatiker. Hon jobbar också återkommande med studenterna på Stockholms dramatiska högskola. Som lärare i scenframställning på Boulevardteaterns Teaterskola har hon arbetat sedan vårterminen 2012.

 

Kurspresentation

Så här tänker jag kring min undervisning...

Vi behöver varandra när vi arbetar med teater. Teatern är en extremt kollektiv konstform där vi är helt beroende av varandra. Därför börjar jag med att arbeta med att bygga upp gruppen med hjälp av övningar i samarbete och lyssnande. Genom lekar och improvisationer söker vi tillsammans, och var och en, större medvetenhet om oss själva, varandra och rummet.

Konkret så består varje undervisningsdag av tre delar:
1) Uppvärmning
Vi börjar varje dag med enkla uppvärmningsövningar av kroppen – vårt instrument som skådespelare
2) Koncentration, lyssning och samarbete
Vi arbetar med att skärpa våra sinnen med mål att komma samman som grupp, få igång vår fantasi och vara närvarande på scenen
3) Scenframställning:
Vi arbetar med improvisationer kring situation, relation, viljor och mål. Som skådespelare har vi i grund och botten bara berättelsen (våra viljor och mål) och varandra (relationerna till de andra rollerna) att hålla oss till på scenen.
Vi undersöker olika sätt att närma sig ett rollarbete och övar upp oss i att se oss själva och världen omkring oss varje dag. Nyfikenhet skapar kreativitet!
Till slut arbetar vi med scener ur pjäser och försöker tillämpa allt det vi har övat på. Vi testar olika sätt att förbereda sig på och närma sig en text så att man på scenen uppnår en frihet tillsammans med sina medspelare och sin publik.
Någon gång under terminen ser vi också en teaterföreställning tillsammans som vi analyserar och reflekterar kring.

Jag fungerar även gärna som bollplank när idéer eller frågor kring teater kommer upp under resans gång.