Om Eva Lagerheim

Eva Lagerheim Eva Lagerheim

Eva har lång erfarenhet av röstundervisning.
Hon började på 1980-talet med röstverkstäder i Frankie Armstrongs anda. Senare har hon utbildat sig till logonom vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)1991-1993 och 1994-1995.

Under många år var hon anställd som röstpedagog vid Stockholms stadsteater och arbetar nu bl.a. med ensemblen vid Dockteatern Tittut.

I sitt arbete är hon speciellt inriktad på uttrycket och framförandet. Hon har också särskilt intresserat sig för metrik och verslära. Eva framträder också själv som sångerska i kabaré- och visprogram.

Kurspresentation: Röst

Vi lär känna röstens anatomi och fysiologi.

Vi övar andning, röst och artikulation i sång och tal.
Vi tränar på att rikta rösten och att hitta teknik för att få den att bära ut.
Vi arbetar med att hitta en naturlig trovärdighet i framförandet av olika texter.

Kursen innehåller även en del verslära, bl.a. träning i blankvers med textexempel.