Ämnen

Kontinuerlig undervisning ges i ämnena scenframställning, mim och röst samt kortare blockundervisning i clown, improvisation, musikalisk improvisation, dock-/objektteater och dramaturgi för rörelseteater.

Rektor - Roger Westberg
Scenframställning - Jakob Stefansson
Mim - med Lena Nielsen
Röst - med Eva Lagerheim
Commedia Clown - med David Carmel
Improvisation  - med Gregor Bergman
Att iscensätta en berättelse - med Ulf Evrén
Objekt-teater - med Lisa Björkström
Genusmaskeraden - med Emma Swenninger
Fysisk teater - med Svetlana Biba

Roger Westberg
Rektor

Jakob Stefansson
Scenframställning

Lena Nielsen
Mim

Eva Lagerheim
Röst

David Carmel
Commedia Clown

Gregor Bergman
Improvisation

Lisa Björkström
Objekt-teater

Emma Swenninger
Genusmaskeraden

Svetlana Biba
Fysisk teater