Om Emma Swenninger

Emma Swenninger Emma Swenninger

Utbildning
Emma Swenninger har utöver sin masterutbildning som skådespelare på Statens Teaterskole i Köpenhamn även en utbildning i method acting från Drama Center i Göteborg 1993 – 96, samt en fysisk teaterutbildning på The Commedia School i Köpenhamn 1996-98.

Arbete
På scenen har hon jobbat med allt från barnteater och clown till att stå på Det Kongelige Teaters stora scen i Köpenhamn.
Emma har även regisserat och undervisat sedan 2003.

Kurspresentation: Genusmaskeraden / Normkreativitet

Arbetsform
Detta är en workshop som öppnar upp för tankar, ideér och känslor kring norm, makt, genus och kön. Målet är att på egen kropp känna av vem som har makten i rummet och hur det kan upplevas att verkligen vara det ”andra” eller det icke - binära könet.
Det är en intensiv och aktiv workshop och upplägget är enkelt och okomplicerat. Vi tar utgångspunkt ur vårt personliga kroppsspråk och tar delvis hjälp av smink och kläder.

Vi utforskar makten i rummet och hur kroppens rörelser och vilka förutsättningar jag har, tar och får av andra och hur detta påverkar min status i rummet.

  • Vad är skillnaden mellan kön och genus?
  • Hur kan jag jobba med andra genus i de val jag gör på scen
  • Vem skulle jag vara om jag uppfattade mig själv som ett annat kön än det jag uppfattar mig själv som idag?

Vi experimenterar och undersöker oss fram till hur detta arbete kan guida oss i vårt fortsatta arbete på scen. Kan jag med min egna kropp, märka skillnader och likheter mellan kön och få upp ögonen för ett nytt genus och jämställdhetsperspektiv?

Genom solo, duo och gruppövningar får alla prova på andra genus i både vardagliga situationer, som i fiktivt historieberättande. Vem är hen och hur reagerar denna människa? Hur förändras min personliga tanke och idé om min omvärld när jag skapar en ny personlighet genom att "byta" genus? Och hur påverkar detta mitt skådespeleri?

Vad kan ni förvänta efter avslutad kurs?

  • En ökad förståelse för de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Att samarbeta aktivt på ett nytt och utmanande sätt, kan skapa större förståelse och tillit till varandra som grupp.
  • Ni har på egen kropp fått uppleva hur olika genus kan upplevas.
  • Ni har lärt känna varandra på ett nytt och utmanande sätt.
  • Ni har fått skratta tillsammans och förhoppningsvis skapat ett mer förstående arbetsklimat.