En eftergymnasial yrkesinriktad skådespelarutbildning

Frågor

För frågor kring utbildningens innehåll kontakta rektor
Roger Westberg
E-post: roger@boulevardteatern.se

Ämnen

Scenframställning, Mim, Röst, Commedia Clown, Improvisation, Rörelsens dramaturgi, Objektteater, Fysisk teater, Normkreativ gestaltning.

”Skolan överträffade mina förväntningar. Vi blev en del av Boulevardteatern och fick träffa folk som jobbar där. Fantastiska lärare som alla är yrkesverksamma inom sina områden.”
Johannes, tidigare elev

loading...

Om utbildningen

Utbildningen är på halvtid med 20 studietimmar lärarledd undervisning per vecka.
Du förväntas även lägga ner tid på eget arbete och instudering. 
10-16 elever per grupp.

Mål

Målet är att ge en bred grund i skådespeleri som förberedelse till högre studier eller för vidare arbete inom teater. 
Eleverna kommer att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand.
Utbildningen dig en gedigen plattform i ditt framtida skådespelarliv.

Innehåll

  • Kontinuerlig undervisning i ämnena scenframställning där vi arbetar med både moderna och klassiska texter samt mim, röst och sång samt
  • blockundervisning i clown, improvisation, normkreativ gestaltning/genusmaskeraden, monolog, objektteater och dramaturgi för rörelseteater.
  • Redovisningar för en mindre publik sker kontinuerligt under läsåret. Vi anser att det viktigt att hela tiden möta publiken.
  • Avgångsföreställning: Utbildningen avslutas med en produktion som spelas för publik. 
  • Studiebesök: Vi går på teater tillsammans och gör studiebesök på olika institutioner.
  • Utvecklingssamtal: Personligt utvecklingssamtal med lärarkollegiet efter varje termin. 
  • Skolresa: Vi har vid några tillfällen gjort en skolresa tillsammans med eleverna till London där vi tittat på teater och gjort studiebesök. 

Det unika med Boulevardteaterns teaterskola

Närheten till den professionellt utövande scenkonsten 
Alla lärare på skolan har en levande förankring i yrkeslivet som utövare. Antingen på Boulevardteatern eller på någon institution eller i det fria teaterlivet.

Arbete efter teatern 
En annan utmärkande del är att flera av Boulevardteaterns teaterskolas elever efter avslutad utbildning har fått jobb på Boulevardteatern som regiassistenter, pedagoger på våra teaterkollon eller teaterkurser, tekniker, foajévärdar och t.o.m. som skådespelare. En tidigare elev fick en roll i en produktion som spelades över 500 (!) gånger.

En kväll med frågor och svar
För att visa på bredden av skådespelaryrket i allmänhet och på Boulevardteatern i synnerhet så anordnas en kväll med Q&A och skådespelarna på teatern. Där presenterar skådespelarna sin väg fram i yrkeslivet och eleverna får möjlighet att ställa frågor till dem kring deras yrkesliv och utbildning i så vitt skilda erfarenheter som STDH skådespelarprogram och mimskådespelarprogrammet, Decroux´s 4-åriga rörelseutbildning i Paris, Philippe Gauliers skola i Paris, NOVIAs 4-åriga scenkonstutbildning i Finland samt hur man kan gå ”den långa vägen” genom hårt arbete och egna projekt.