Om Eva Lagerheim

Eva Lagerheim Eva Lagerheim

Eva har lång erfarenhet av att undervisa i röst och har varit röstlärare på Boulevardteaterns teaterskola alltsedan starten 2011.
Hon är utbildad till logonom vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) 1991-1993 och 1994-1995.
Under många år var hon anställd som röstpedagog vid Stockholms stadsteater och arbetar förutom med skådespelare också med andra yrkesgrupper som lärare, guider och radio- och TV-folk.

Uttrycket och framförandet är det hon främst inriktar sig på i sin undervisning. Hon är också kunnig inom metrik och verslära. Eva framträder själv som sångerska i kabaré- och visprogram.

Kurspresentation: Röst

Målet med min undervisning är att eleverna ska lära känna sina röster så att de bär och når ut från scenen. Arbetet innehåller grundläggande röstövningar och handlar mycket om att hitta en bra andning. Vi arbetar med texter av olika slag och försöker hitta en naturlig trovärdighet i framförandet.

En del sång ingår också i röstträningen och där anpassar vi repertoaren och svårighetsgraden efter gruppen så att alla känner att de är med på banan oavsett förkunskaper.

Framför allt vill jag förmedla lust och glädje över allt vad man kan uttrycka med hjälp av rösten.