Om Gregor Bergman

Gregor Bergman Gregor Bergman

Utbildad pianopedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (examen 2001).
Han har arbetat som improvisationsteatermusiker och pedagog vid Stockholms Improvisationsteater sedan 1999 och var under flera år kapellmästare för den Improviserade Melodifestivalen.
Han har medverkat i Vadstena-akademiens uppsättning Planeten Opus Opera (2004), Anna Petterssons föreställning Nästan ensam på Riksteaterturnén hösten 2006 samt som musiker och låtskrivare i Anna Blombergs enmansföreställning Kärringfeber och i föreställningen En giraff i fjällen av och med Anna Blomberg och Anna Åkerblom.
Under våren 2008 arbetade han som musiker med Stockholms Clownensemble.

Gregor håller kurser i improviserad opera, bl.a. på Operahögskolan i Stockholm, och han anlitas regelbundet som musiker till olika improviserade teaterföreställningar, främst på Stockholms Improvisationsteater och Boulevardteatern.

Kurspresentation: Improvisationsteater

Inom momentet improvisationsteater får eleverna en grundkurs i improvisationsteater - lekfulla övningar där man lär sig de grundläggande byggstenarna i improviserad teater: att bejaka sina egna och andras idéer, att vara närvarande och lyssna etc.

Musiken har en given plats inom detta kursmoment, dels som en del i grundläggande teaterövningar, men ganska snabbt också i form av ackompanjemang till improviserade sånger som skapas både i grupp och enskilt.  Här får eleverna träna på att vara närvarande och använda den egna kreativiteten både i form av text, melodi, kroppsrörelser etc. Musikaliskt rör vi oss mellan alla upptänkliga genrer såsom reggae, pop, rock, visa och opera.

För mig som kursledare är det viktigt att eleverna inte bara övar på att sjunga improviserat utan att man hittar en helhet med kroppen, rösten och den sceniska närvaron och publikkontakten.