Om Lena Nilsen

Lena Nielsen Lena Nielsen

Utbildad i Paris : Lècole au Carre 1984-1986
Ècole de Mime corporel dramatique de Paris 1986-1989
 

Har bland annat mimat hos Teater tre, Pantomimteatern, Byteatern i Kalmar, Kungliga Operan och på diverse möjliga och omöjliga ställen.

Har arbetat som clown i Clownmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som Tone i Klassiskt Tonandes barn konserter och i Operans barnverksamhet.

Jag tycker att det är roligt och härligt att träna mim, helst tillsammans med andra.

Kurspresentation: Mim

På tekniktimmarna jobbar vi mest med "Le Mime Corporel" utarbetad av den franske teatermannen Etienne Decroux. Han forskade och arbetade hela sitt liv med hur skådespelaren rör sig på scenen.

Vi utgår från att vår kropp är vårt instrument och precis som en musiker övar och spelar på sitt instrumentså gör vi skalövningar, spelar stycken och improviserar.

Vi jobbar med kroppskontroll, smidighet och hur kroppen förhåller sig till Rummet.