Vad händer efter utbildningen?

Vägarna efter utbildningen ser olika ut.
Utbildningen är en bra förberedelse för vidare studier eller för fortsatt arbete inom teatern.

Av de studenter som gick läsåret 2011/2012 blev tre stycken antagna på Teaterhögskolan. Andra har sökt sig till utbildningar utomlands. Den klass som gick ut höstterminen 13 har bildat en fri grupp.

På Boulevardteatern har vi anställt en elev som skådespelare på ett tvåårskontrakt 2012-2014. samt ytterligare en person på ett pjäskontrakt. Fler elever arbetar i andra yrkesfunktioner på teatern som regiassistent, kolloledare, sufflör, assisterande tekniker, foajévärdar  samt i  garderoben och biljettkassan.

Läs mer under Intervjuer
 

 Gå direkt till ansökan