Vår 2013

Ovan från vänster: Alexandra Wiman, Elin Örneholm, Fanny Larsson, Inga Kempe,  Marina Almén, 

NEDRE raden fr. vänster: Olivia Petrini, Patrizia Gutensparr, Patrik Björklund, Viktor Nunez, (Sara Hagnö saknas på bild)