Vad händer efter utbildningen?

Vägarna efter utbildningen ser olika ut.
Utbildningen  är en bra förberedelse för vidare studier eller för fortsatt arbete inom teatern.
Av de studenter som gick läsåret 2011/2012 blev tre stycken antagna på Teaterhögskolan. Andra har sökt sig till utbildningar utomlands. Den klass som gick ut höstterminen 13 har bildat en fri grupp.

På Boulevardteatern har vi anställt en elev som skådespelare på ett tvåårskontrakt 2012-2014. samt ytterligare en person på ett pjäskontrakt. Fler elever arbetar i andra yrkesfunktioner på teatern som regiassistent, kolloledare, sufflör, assisterande tekniker, foajévärdar  samt i  garderoben och biljettkassan.

 

 

 Gå direkt till ansökan

Kurser

• Rektor - Roger Westberg

• Scenframställning

-  med Daniel Goldmann

• Scenframställning

-  med Sofia Rönnegård

• Mim - med Lena Nielsen

• Röst - med Eva Lagerheim

• Commedia clown

-  med Claes Åström

• Impro - med Ami Hallberg Pauli

• Impro - med Per Gottfredsson

• Musikalisk impro 

-  med Gregor Bergman

• Objekt-teater - med Lisa Björkström

• Queer & drag

- med Emma Swenninger

Fysisk teater - med Svetlana Biba

• Rörelsens dramaturgi

-  med My Areskoug